Ceník služeb

Antigenní test

SAMOPLÁTCI – cena testu 200,-

Od 22.11.2021 zdravotní pojišťovny nehradí antigenní test.

Papírový certifikát o absolvování antigenního testu v češtině ZDARMA.

Vystavení papírového mezinárodního certifikátu na vyžádání: 250,-.

Odběr provádíme standardně z nosohltanu, na požádání lze odběr provést z krku.

Výsledek do 15 minut.

PCR test

ZDARMA (BEZ ŽÁDANKY) – pro zájemce s platným zdravotním pojištěním.

Nárok na úhradu je omezen nařízením Vlády (vizte níže).

S žádankou

Pro pacienty s žádankou od lékaře nebo KHS pro konfirmaci nebo diagnostiku onemocnění.

U pojištěných klientů hradí pojišťovna, nepojištění klienti hradí test jako samoplátce.

Samoplátci

Cena testu 800,-.

EXPRESNÍ ZHOTOVENÍ – přednostní zpracování testu s garancí výsledku do 24 hodin od odběru. Obvykle je výsledek testu do 4-6 hodin od odběru.
Pouze v pracovní dny, při odběru do 12.00. V sobotu musí být proveden odběr do 10:00.

 • Samoplátce 1550,-
 • Na pojišťovnu 900,-

Možnost vystavení papírového mezinárodního certifikátu – 250,-.

Test na protilátky IgG

 • Vyšetření není v současné době hrazeno zdravotními pojišťovnami, jeho cena činí 500 Kč.
 • Platbu pouze v hotovosti proveďte při odběru.

Aktuální nařízení vlády

Dle nařízení Vlády zdravotní pojišťovna hradí test:

Vždy:

 • Pacientům s žádankou od lékaře nebo KHS (diagnostický, konfirmační test, trasování)

1x za kalendářní měsíc:

 • všem osobám účastňující se veřejného zdravotního pojištění v ČR.

2x za kalendářní měsíc:

 • Osobám s ukončeným očkováním proti COVID-19 od 14. dne od poslední dávky

5x za kalendářní měsíc:

 • Dětem a mladistvým do 18. roku věku
 • Osobám se započatým očkováním proti COVID-19, do 13. dne od ukončení očkovacího schématu (nutno předložit doklad o očkování, nebo se prokázat aplikací Tečka)
 • Osobám, které se nemohou ze zdravotních důvodů podrobit očkování proti COVID-19 (nutný záznam od lékaře v informačním systému ISIN se zapsaným důvodem kontraindikace z SPC)

Jsme smluvním partnerem těchto pojišťoven

 • VZP (111)
 • VoZP (201)
 • ČPZP (205)
 • OZP (207)
 • ZPMV (211)